logo Ponte Forte

AANPAK VERSLAVING

Ingrijpen; interventie

Als je zelf denkt dat je niet verslaafd bent, of daar geen probleem in ziet, kan het wel eens een belangrijk signaal zijn dat je wél verslaafd bent. Het duurt gemiddeld 8 tot 10 jaar voordat verslaafden erkennen dat ze een probleem hebben. Vaak is het zo dat de mensen uit jouw directe omgeving al geruime tijd weten dat het niet zo goed met jou gaat.

Over het algemeen is bekend dat verslaafden zich alleen willen laten helpen als ze aan de grond zitten en geen andere uitweg meer zien. Je partner of baan kwijt raken ten gevolge van gebruik bijvoorbeeld. Ook wel eens “hitting rock bottom” genoemd.

Toch is het niet nodig om op dat moment te wachten. Wij kunnen jou helpen door eerder in te grijpen door in gesprek met jou te gaan over jouw problematiek en de gevolgen die het op jouw leven heeft, maar ook op die van jouw omgeving.

Dit ingrijpen noemen we een ‘interventie’. Bij dit gesprek kunnen naasten, maar ook jouw werkgever, huisarts of andere belangrijke personen vertellen wat de invloed van jouw verslaving is.

Als je hier moeite mee hebt, dan kunnen er afspraken gemaakt worden middels het opstellen van een interventieplan. In dit plan wordt opgenomen welke tools en hulpmiddelen er gebruikt kunnen worden om jouw verslaving zo min mogelijk schade aan te laten richten. Ben je er wel klaar mee om afscheid te nemen van jouw verslaving, helpen wij jou graag!

Herstellen van een verslaving

Herstellen van een verslaving is een intens proces dat levenslang aandacht vraagt, maar zeker mogelijk is. Herstellen van een verslaving speelt zich af op 3 niveaus: lichamelijk, psychisch en sociaal.

  • Lichamelijk herstel

Abstinent worden, stoppen met het middel en/of gedrag van de verslaving zijn een voorwaardes om te herstellen van een verslaving. Het accent ligt eerst op afkicken van het middel of gedrag. Opname – behandeling hiervoor in een kliniek – wordt hier dikwijls voor ingezet.

Er kan ook gekeken worden naar wat de verslaving intern bij jou heeft aangericht. Denk aan bijvoorbeeld orgaanschade. Misschien helpt sporten wel met jouw aandacht verzetten en jou te laten ontspannen!

  • Psychisch herstel

Inzicht krijgen in jouw eigen functioneren en denken is een voorwaarde om bewust te zijn van jouw verslavingsgedrag en hoe dit in jouw hersenen werkt. Hierbij spelen drie delen van de hersenen een grote rol; het beloningscentrum, het geheugen en de nieuwe hersenen. Door meer inzicht te krijgen in hoe jij bijvoorbeeld getriggerd raakt, wordt het omgaan met trekmomenten veel beter te hanteren.

  • Sociaal/psychisch herstel

Tijdens dit proces wordt gewerkt aan het opbouwen en herstellen van jouw gewenste leven, waarin de verslaving een plek heeft en waarin een zo gelukkig mogelijk leven wordt geleid samen met anderen. Zingeving, een doel hebben in het leven en herstellen op zielsniveau is een belangrijk onderdeel in het herstelproces.