logo Ponte Forte

UW KLANT OF MEDEWERKER IS VERSLAAFD

Coaching voor uw medewerker die verslaafd is of middelen misbruikt.

Het is zowel voor de werkgever als medewerker vervelend om met middelenmisbruik of verslaving geconfronteerd te worden.

De rol van de werkgever in het re-integratie proces van de medewerker is hetzelfde als bij andere chronische ziekten. Verslaving is een officieel erkende chronische progressieve ziekte.

De medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn herstel. De werkgever is net als bij andere ziekten, verplicht om hulp te bieden en is verantwoordelijk voor het re-integratie traject van de medewerker.

Inzet van Pont Forte bij een (zieke) medewerker/klant

Werkgevers en UWV kunnen er voor kiezen zich te laten ondersteunen door Ponte Forte.

Wat hebben wij te bieden:

  • Voorlichting en advisering over wat verslaving is zodat u deze ook zelf kan signaleren. Dit kan zowel individueel als voor een groep zijn. Een ervaringsverhaal van een ervaringsdeskundige coach is altijd onderdeel van de voorlichting.
  • Interventie plegen: in een gesprek de medewerker confronteren met middelen misbruik/ verslaving waarna samen een duidelijke grens wordt gesteld en de medewerker wordt gemotiveerd tot behandeling/coaching.
  • Coaching bieden aan de medewerker voor herstel en beter functioneren. Re-integreren in werkzaamheden is hier onderdeel van.
  • Begeleiden van het verzuimtraject samen met u als werkgever¬† of UWV.
In alle bovenstaande activiteiten zetten wij ervaringsdeskundige coaches van Ponte Forte in.